top of page
For Clinical Supervisors.png
Pečujte o sebe a o sebe v roce 2023

Pro kvalifikované a školené klinické supervizory.

Jste zváni na cestu s dalšími klinickými supervizory, abyste kreativně a soucitně reflektovali naši praxi klinické supervize s našimi supervidovanými, když cestují se svými klienty a komunitami. 

Jsme malá skupina multidisciplinárních klinických supervizorů z různých částí světa. Malá skupina nám umožňuje soucitně hlouběji reflektovat naši praxi, být přítomni jinému kolegovi a zapojit se do naší sdílené lidskosti.

Setkání nám dá sílu vědět, že za vyšším dobrem necestujeme sami.

Doufám, že se k nám můžete přidat.

Vaše přítomnost bude požehnáním.

 

Setkáme se na 90 minut ve středu večer v únoru, červnu, říjnu a prosinci 2023.

Chcete-li se k nám připojit na některé nebo všechny naše společné akce, přihlaste se na:

Screen Shot 2017-07-13 at 10.24.47.png
Screen Shot 2017-10-12 at 06.25.49.png
Screen Shot 2018-01-20 at 11.00.27.png
bottom of page