top of page
Screen Shot 2017-11-17 at 14.57.51.png

 

 Online skupinová kreativní klinická supervize ve 2023

Pozvánka pro kvalifikované a zaškolené psychoterapeuty, poradce a další pomáhající profesionály


Jste zváni, abyste se k nám připojili, abyste kreativně prozkoumali a soucitně uvažovali o naší klinické praxi. 
 

Budeme malou skupinou multidisciplinárních terapeutů z různých částí světa.
Malá skupina by nám umožnila soucitně přemýšlet o naší praxi hlouběji,
být přítomen jinému kolegovi a zapojit se do naší sdílené lidskosti.

 

Doufáme, že online kreativní klinická supervize nás posílí
s vědomím, že nejsme sami ve službě některým z nejzranitelnějších v našich komunitách.

 

Vaše přítomnost bude požehnáním.

Naše večerní online skupinové kreativní klinické sezení se budou konat na:

Středa, 15. února 2023, 19:00 až 20:30 (SEČ)


Středa, 31. května 2023, 19:00 až 20:30 (SELČ)


Středa, 25. října 2023, 19:00 až 20:30 (SELČ)

Požádejte o připojení k některému nebo všem relacím skupinové kreativní klinické supervize na:

bottom of page