top of page

Služby klinického dohledu

Rose Marie Ahrens poskytuje služby klinického dohledu pro:

  • Akademie hry a dětské psychoterapie (APAC)/ studenti/učenci herní a kreativní arteterapie (PTI)/International Play Therapy.

  • Kvalifikovaní a certifikovaní terapeuti her a herní a kreativní terapeuti umění.

Vidí supervidované buď tváří v tvář (pokud bydlí lokálně), nebo online. Ustanovení ​ se řídí protokoly klinického dohledu APAC a PTI a etickým rámcem.

Klinická supervize pro další pomáhající profesionály

Rose Marie Ahrens také poskytuje klinický dohled na 

  • Kvalifikovaní a certifikovaní terapeuti, kteří praktikují v různých modalitách, např. behaviorální terapeuti, logopedi a jazykoví terapeuti, ergoterapeuti.

  • Další kvalifikovaní a certifikovaní pomáhající odborníci, jako jsou učitelé, koordinátoři speciálních vzdělávacích potřeb, asistenti pedagoga, školní poradci. 

Setkává se se svými supervidovanými tváří v tvář(pokud bydlíte lokálně) nebo online. Ustanovení se řídí etickým rámcem PTI a příslušným profesním etickým rámcem supervidovaného.

bottom of page