top of page
Therapist's Toolkit.png

The Play & Creative Arts Therapist Toolkit

Online možnosti profesního rozvoje

pro kvalifikované a školené herní a kreativní terapeuty.

Pozvánka, abyste byli s ostatními terapeuty hrou a výtvarným uměním a znovu se podívali a zamysleli se nad sadou nástrojů, které nabízíme našim mladým klientům, ve středu večer v lednu, březnu a září 2023.

 

Moje hra a přítomnost v terapeutickém prostoru

Budeme se společně ptát a soucitně reflektovat naši osobní herní historii a to, jak udržujeme přítomnost v herně, když jsme svědky procesu našeho klienta.

 

Když:Středa 18. ledna 2023

Čas:19:00–20:30 (CET)

Kde: Online

Náklady:18 eur

Zamyšlení nad terapeutickou cestou klienta

Budeme reflektovat klientovu cestu ke kongruenci. Podíváme se na způsoby, kterými zhodnotíme terapeutickou zkušenost našich klientů k seberealizaci a jak je obhajujeme na schůzkách rodičů/zákonných zástupců a/nebo setkáních multidisciplinárních týmů.

 

Když:Středa 22. března 2023

Čas:19:00–20:30 (CET)

Kde:Online

Náklady:18 eur

Opětovná návštěva terapeutického příběhu

Znovu se vrátíme k psaní terapeutického příběhu a kdy může být vhodné, aby si klient vytvořil svůj vlastní terapeutický příběh. Podíváme se také na rozdíl mezi terapeutickým a společenským příběhem a na to, jak napsat sociální příběh, který je založen na principech Axline.

Když:Středa 27. září 2023

Čas:19:00–20:30 (SELČ)

Kde:Online

Náklady:18 eur

Přihlaste se k účasti na kterémkoli nebo všech třech workshopech na 

Screen Shot 2017-07-13 at 10.24.47.png
Screen Shot 2017-10-12 at 06.25.49.png
Screen Shot 2018-01-20 at 11.00.27.png
bottom of page